Jak frézovat komín

JAKÝ JE POSTUP PŘI FRÉZOVÁNÍ KOMÍNU?
 • frézování komínu se provádí ústím komínu ze střechy
 • na rotoru frézy jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli, tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach, délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu

Frézovat lze:

 • rovné i částečně uhýbané komíny
 • komínové zdivo z plných pálených cihel
 • komíny vytažené maltou i případné betonové věnce v místech průchodu komína stropy

Frézovat nelze:
 • komíny z kovových vložek, glazované keramiky a železobetonu

Oddehtování:

 • komíny osazené šamotovými, kameninovými nebo azbesto-cementovými vložkami lze pouze vyčistit od dehtu, sazí a přetoků malty ve spojích

 

Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.

Nicméně frézování přináší i několik rizik:

U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spáry mezi cihlami komínu nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se to stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí hořlavé konstrukce, dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalí při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení hořlavé konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech hořlavých konstrukcí.

Při frézování je potřeba:

 • aby byl komín průchodný
 • zajistit přístup ke komínu shora
 • umožnit volný vstup do všech místností, kterými prochází frézované komínové těleso
 • zabezpečit místnosti proti prachu, který do nich při frézování může pronikat
 • pokud je někde komín lomený, může být nutné v místě zlomu vybourat montážní otvor

Instalací komínové vložky vytvoříme z jednovrstvého komína vícevrstvý, izolantem může být vzduchová mezera přiměřeného průřezu nebo různá síla kamenné vaty.
Frézujeme-li a následně vložkujeme komín o vnitřním rozměru 15x15cm, izolant bude tvořit vždy vzduchová mezera.
Budeme-li ale vložkovat komín o průřezu 30x30cm například vložkou 180mm nebo 200mm, absence komínové izolace způsobí nepřiměřené ochlazování vložky zvenčí, ztrátu teploty a tím pádem rychlosti spalin. Důsledkem může být kondenzace par ve vložce, tedy tvorba dehtu.
V průlezných komínech - např. o vnitřním rozměru 45x45cm či 50x50cm by měla být vložka izolovaná komínovou izolací. Izolovaná vložka má lepší tah a riziko vzniku dehtu je minimalizováno. Vznícení dehtu a následný komínový požár bude mít za následek přinejmenším znehodnocení komínové vložky.