Novinky

Jak postavit komín svépomoci?

Pokud chcete postavit komín svépomocí, nejtěžší částí může být orientace se v technických pokynech a stavebních návodech. Tento článek vám poskytne jasný a srozumitelný průvodce krok za krokem, který vám pomůže vybudovat vlastní komín varianty Universal. Tento komínový systém je určen pro všechny druhy paliva a spotřebiče s přirozeným tahem spalin a dodržování instrukcí je zásadní pro jeho správnou funkčnost. Proto pozorně sledujte následující postup:

1. Příprava komínu a osazení základní tvárnice

Naše komíny se dodávají jako stavebnice, kterou sestavíte podle montážního návodu. Před zahájením práce je důležité zkontrolovat umístění budoucího komínu a zajistit dodržení požadovaných odstupových vzdáleností od hořlavých i nehořlavých konstrukcí.

Je nutné zajistit, aby základ pod komínovým tělesem měl dostatečnou únosnost. Minimální půdorysný rozměr základu u jednoprůduchových vnitřních komínů musí být 500x500 mm. U venkovních komínů doporučujeme rozměr základu 1000x1000 mm.

Hloubka základu by měla být do nezámrzné hloubky, abyste předešli problémům vyplývajícím z mrazů a námrazy. Pokud si nejste jisti s výběrem únosnosti základu, doporučujeme konzultaci s odborníkem nebo stavebním dozorem s ohledem na místní podmínky.

Dále je potřeba osadit základní tvárnici, kterou můžete umístit jak na hrubou, tak i čistou podlahu, přičemž na ni nesmíte zapomenout umístit hydroizolaci. Dvířka se osazují až po finální úpravě komínu a do první tvárnice vyřízneme otvor pro osazení odvětrávací mřížky o rozměru 150x150 mm, který musí být vždy nad úrovní konečné úpravy podlahové plochy.

2. Izolace

Pro správnou funkci komínu je nezbytné použít speciální izolační rohože s integrovanými výstupy. Tyto výstupy slouží k vystředění vložky v komínovém tělese a jejich výška se liší v závislosti na průměru zvolené komínové vložky.

Každý průměr vložky vyžaduje konkrétní typ izolace s odpovídající výškou výstupů:

 • Izolace pro vložku s průměrem 200mm má výstupy o výšce 10mm.
 • Izolace pro vložku s průměrem 180mm má výstupy o výšce 20mm.
 • Izolace pro vložku s průměrem 160mm má výstupy o výšce 30mm.

Pokud izolaci umisťujete kolem prvku komínu s otvory, jako je kouřovod nebo dvířka, je důležité část izolace na místě těchto otvorů odstranit. K odstranění izolace používejte odlamovací nůž. Tím zajistíte, že tyto prvky budou správně vystředěné a komínový systém bude mít optimální klouzavost. Tím zajistíte, že komínový systém bude fungovat efektivně a bezpečně.

3. Montáž komínu a spojení dílů

Celý proces výstavby komínu zahrnuje vrstvení a spojování různých komponent, a to speciálně komínových tvárnic a vložek. Tyto díly jsou výškově upravitelné, což umožňuje přizpůsobit se různým potřebám konkrétní stavby.

Tvárnice je umístěna do připraveného maltového lože a doplněna o další dilatační prvky. Ve tvárnice si můžete vyřezat otvory dle potřeby pro osazení dvířek či připojení kouřovodu.

Každá z těchto součástí komínu je spojena pomocí speciálních tmelů. Pro spojování vložek se používá tmel Rudomal. Tento tmel je nutné nanést po celé ploše spojovaného zámku v dostatečné míře, přebytečný tmel se setře a spára se uvnitř vyhladí houbičkou.

Komínové tvárnice se spojují pomocí druhého speciálního tmelu, tmelu FT. Tento tmel musí pokrýt celou plochu spojovací spáry a musí být nanášen takovým způsobem, aby se po usazení jednotlivých tvárnic tmel vytlačil ven ze spáry. Po usazení tvárnice se přebytečný tmel, který byl vytlačen ze spáry, vyspáruje.

4. Nadstřešní část komínu

Nadstřešní část komínu je klíčovou součástí jakékoliv konstrukce komínu. Zde máte na výběr z řady možností, které jsou specificky navrženy tak, aby vyhovovaly vašim individuálním potřebám.

 1. Omítnutá varianta: Komínové těleso je až po vršek vystaveno z tvárnic. Tento typ nadstřešní části se musí povrchově upravit.

 2. Systém EXTRA: EXTRA je moderní systém stavebních prvků pro stavbu komínu, který zaručuje snadnou montáž a funkčnost. Používá se systém prstenců, které se spojují pomocí tmelu FT. Nezapomeňte, že je nutné sledovat orientaci svislých spár, aby se spára střídala. Velkou výhodou systému EXTRA je, že nadstřešní část komínu již je ve finálním stavu a není nutná žádná další úprava.

 3. Obezdění pomocí krákorcové desky: Komín se staví běžným postupem z tvárnic. V podstřešní části se mezi spoj 2 tvárnice osadí krákorcová deska, která slouží k vynesení obezdívky. Komín je ukončen nerezovou krycí deskou. Další pokyny naleznete v podrobném návodu pro tento typ komínu.

 4. Nerezový nástavec: Na komínovou tvárnici se osadí nerezová přechodová deska a poté se osadí nerezové díly systému 3V.

Výběr správného stylu nadstřešní části závisí na vašich individuálních potřebách a preferencích. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl, vždy je klíčové dodržovat příslušné technické pokyny pro jeho montáž, aby byla zaručena správná funkci a bezpečnosti vašeho komínu.

5. Statické zajištění komínu

Statické zajištění komínu přispívá k jeho stabilitě a bezpečnosti. Zajištění se liší v závislosti na tom, z jakých materiálů jsou postaveny nadstřešní části komínu. Lze je rozdělit do dvou hlavních kategorií: nadstřešní části z klasických tvárnic a nadstřešní části z barevných prstenců. Zde jsou doporučení pro obě tyto varianty:

Nadstřešní část komínu z klasických tvárnic

V závislosti na výšce vámi postaveného komínu se používají různé metody statického zajištění:

 • Výška 0 - 1,5m: doporučuje se použití zavětrovací sady.
 • Výška 1,5 - 2,5m: použití zavětrovací sady a výztuže po celé výšce komínu.
 • Výška nad 2,5m: tato konfigurace není možná. Mělo by se použít řešení s nerezovým nástavcem, které by mělo být individuálně posouzeno.

Nadstřešní část komínu z barevných prstenců

Pokud je nadstřešní část komínu postavena z barevných prstenců, doporučení pro statické zajištění se liší:

 • Výška 0 - 2,5m: použití zavětrovací sady je doporučeno.
 • Výška 2,5 - 3,5m: doporučuje se použití zavětrovací sady a výztuže po celé výšce komínu.
 • Výška nad 3,5m: tato konfigurace není možná. Mělo by se použít řešení s nerezovým nástavcem, které by mělo být individuálně posouzeno.

Při stavbě komínu venku by měla být vždy aplikována výztuž a každé 3 metry by měla být použita kotvící objímka.

6. Ukončení komínu

S dosažením požadované výšky přichází čas na konečné dokončení vašeho komínu. Tento proces začíná osazením posledního prvku, koncové tvárnice nebo prstence, které jsou jednoznačně identifikovatelné díky barevnému pruhu a absence zámků (u prstenců).

Konečná tvárnice nebo prstenec se spojí pomocí tmelu FT s krycí deskou, představující poslední součást těla komínu. Následně se připraví poslední vložka KV, na kterou se připevní dilatační konus. Tato vložka se upravuje tak, aby byla přibližně o 110 mm vyšší než horní hrana krycí desky.

Dilatační konus, který připevňujete na "vršek" vložky, má speciální nožky, díky kterým se tvoří dilatační mezera minimálně 20 mm mezi deskou a konusem. Tato mezera je nepostradatelná pro správné fungování komínu, neboť umožňuje průchod pro odvětrávání.

K finálnímu vzhledu a ochraně komínu je pak možné využít různé typy designových stříšek, jako je stříška Jehlan, Napoleon nebo nízký Napoleon. Tyto stříšky nejen přidávají estetickou hodnotu vašemu komínu, ale také splňují funkční účel ochrany před vlivy počasí.

Komín je pak možné napojit na parozábranu pomocí specifických dílů, jako jsou PR38 a TOT, které umožňují efektivní a bezpečné spojení mezi komínem a zbytkem vaší střechy. Podmínkou je, že všechny tyto kroky jsou provedeny s ohledem na stavební předpisy a standardy pro bezpečnost a efektivitu.

7. Stavební připravenost

Při stavbě je třeba dodržet několik základních podmínek, včetně přípravy únosného základu, průchodů skrz stropy a střechu nebo výstavbu v jedné svislé rovině. Důležité je také vyplnění prostoru mezi komínovým tělesem a nehořlavou konstrukcí nehořlavou, kamennou izolací.

Pamatujte, že správná montáž a užívání komínového systému podle tohoto návodu je základem pro jeho správnou funkčnost a platnost záruky.